Nový Cirkus v ČR

Nový cirkus se poprvé objevil v ČR již před rokem 1989 ve tvorbě Ctibora Turby. O jeho pozvolném rozvoji můžeme mluvit od počátku devadesátých let, kdy k nám postupně pronikaly inspirace především z francouzského nového cirkusu, který byl výrazným divadelním stylem ve Francii v 70. letech. Objevily se nezávislé skupiny, které navazovaly na estetiku tradičních cirkusů, pouličního kočovného divadla a rozvíjely techniky žonglování, vzdušné akrobacie (neboli závěsné akrobacie neboli akrobacie na šálách), pozemní akrobacie a umění chůze na chůdách. Právě chůdaři se stali nejvýraznějšími postavami nového cirkusu v devadesátých letech. 

 
Nový cirkus jako svébytný, a v 21. století stále populárnější žánr, se vyznačuje spojením artistickým prvků jako je žonglování, akrobacie s divadelně zpracovaným příběhem. 
 
V devadesátých letech reprezentovaly nový cirkus například Divadlo Continuo nebo Divadlo bratří Formanů. Naplno se nový cirkus prosazuje až o deset let později, na sklonku nultých let - v roce 2007 vzniká soubor Décalages, od dva roky později Rosťa Novák zakládá La Putyku. Nový cirkus reprezentuje Českou republiku i na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, kde vystupuje divadlo VOSA a vznikají Bratři v tricku nebo Amanitas. Postupně se přidávají další divadla, ve Stodůlkách sídlící Cirkus Mlejn nebo chůdařské divadlo Long Vehicle Circus.
 
Nový cirkus se stává také jedním z nejvýraznějších dramaturgických linií projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury. Stále populárnějšími se stávají festivaly zaměřené výhradně na nový cirkus: Letní letná (Praha), Cirk-uff (Trutnov), Fun Fatale (Praha), Cirkopolis Fest (Praha). V Praze vzniklo Centrum pro nový cirkus - Cirqueon, které se věnuje výzkumu a volnočasovým aktivitám.